<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Phú Hoà

Vị trí

Phú Hòa, là huyện nằm ở trung tâm của tỉnh Phú Yên. Bắc, giáp huyện Tuy An. Nam, giáp huyện Tây HoàĐông Hoà. Đông, giáp Thành phố Tuy Hòa. Tây, giáp vớihuyện Sơn Hòa.

Thông tin sơ lược

Diện tích : 263 km2

Dân số: 100.068 người

Mật độ: 380 người/ km2

Huyện Phú Hòa gồm 8 là: Hoà Quang Bắc, Hoà Quang Nam, Hoà Trị, Hoà An, Hoà Thắng, Hoà Định Đông, Hoà Định Tây, Hoà Hội

Kinh tế – xã hội

Tình hình sử sụng đất của huyện hiện nay, như sau: đất lâm nghiệp: 36.617,93ha, đất nông nghiệp: 24.766ha, đất chuyên dùng: 3.881,78ha, đất ở: 1185.01ha, đất chưa sử dụng: 23.191h. Sản lượng cây lương thực, công nghiệp: Lương thực: 119.924 tấn/năm, Mía: 105.000 tấn/năm.

Huyện có các di tích thắng cảnh nổi tiếng như: đập Đồng Cam, mộ và đền thờ Lương Văn Chánh, khu du lịch Đá Bàn, thành Hồ (xã Hòa Định Đông), dinh Ông (xã Hòa Định Đông), suối nước khoáng nóng Phú Sen, gành Đá (xã Hòa Thắng), làng gốm Hòa Quang, Hòa Trị.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt