<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Như Xuân

Vị trí

Huyện của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Như Thanh. Tây và Nam giáp tỉnh Nghệ An. Bắc giáp huyện Thường Xuân.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 717,4km2

Dân số: 54.600 người (2004)

Mật độ dân số: 76 người/km2

Bao gồm thị trấn Yên Cát và 17 xã: Thanh Quân, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Phong, Cát Văn, Cát Tân, Thượng Ninh, Yên Lễ, Hoá Quỳ, Thanh Lâm, Xuân Quỳ, Thanh Hoa, Tân Bình, Bình Lương, Xuân Hoá, Xuân Bình và Bãi Trành.

Huyện được thành lập tháng 1-1997 trên cơ sở 17 xã của huyện Như Xuân cũ. Tốc độ phát triển kinh tế của huyện Như Xuân vào diện trung bình so với các huyện vùng cao trong tỉnh (7,6%/năm). Cơ cấu kinh tế gồm nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, trong đó nông - lâm nghiệp giữ vai trò chủ đạo.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt