<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Ngọc Lặc

Vị trí

Ngọc Lặc là huyện miền núi nằm ở giữa tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Thọ Xuân. Tây giáp huyện Lang Chánh. Nam giáp huyện Thường Xuân. Bắc giáp huyện Cẩm Thuỷ.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 489,9km2

Dân số: 124.400 người (2004)

Mật độ dân số: 254 người/km2

Dân tộc: Mường, Giao, Thái, Kinh…

Bao gồm thị trấn Ngọc Lặc và 21 xã: Mỹ Tân, Thuý Sơn, Thạch Lập, Vân Âm, Cao Ngọc, Ngọc Khê, Quang Trung, Đông Thịnh, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Lộc Thịnh, Cao Thịnh, Ngọc Trung, Phùng Giáo, Phùng Minh, Phúc Thịnh, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Minh Tiến, Minh Sơn, Lam Sơn.

Lịch sử

Thời thuộc Hán là miền đất thuộc huyện Võ Biền. Thời Tuỳ là miền đất thuộc huyện Di Phong. Thời Ðường thuộc huyện Trường Lâm. Thời Ðinh - Lê - Lý vẫn giữ như thời Ðường. Thời Trần - Hồ thành lập đơn vị hành chính lấy tên là huyện Nga Lặc thuộc châu Thanh Hoá.

Sau năm 1945, đổi tên thành huyện Ngọc Lặc nhập vào huyện Thường Xuân. Năm 1977, nhập hai huyện Ngọc Lặc và Lang Chánh thành huyện Lương Ngọc. Ðến năm 1982, lại tách thành hai huyện như trước, lấy lại tên cũ là huyện Ngọc Lặc và Lang Chánh. Năm 1989, lấy phố Cống thuộc xã Ngọc Khê để lập ra thị trấn Ngọc Lặc.

Điều kiện tự nhiên

Địa hình phức tạp, đồi núi ở phía Tây (chiếm 40,1% diện tích), đỉnh Lam Sơn (472 m), đồng bằng phía đông xen nhiều đồi gò. Sông Cầu Chày, Sông Âm chảy qua.

Đến với Ngọc Lặc du khách có thể ôn lại những năm tháng lịch sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với đền Tép thờ Lê Lai.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt