<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Nam Đông

Vị trí
 

Nam Đông là huyện miền núi phía Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phía Bắc giáp huyện Hương Thuỷ và huyện Phú Lộc. Phía Tây giáp huyện A Lưới. Phía Đông giáp thành phố Đà Nẵng. Phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam.

Các đơn vị hành chính của huyện bao gồm thị trấn Khe Tre và 10 xã là: Hương Phú, Hương Sơn, Hương Lộc, Hương Hoà, Hương Giang, Hương Hữu, Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Lộ. Đây là một huyện nghèo, 7/10 xã được xét là đặc biệt khó khăn và 6 xã có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%. Địa bàn huyện chỉ có một tuyến đường thông thương ra ngoài.

Kinh tế - Xã hội
 

Nam Đông là huyện có dân số ít nhưng địa bàn phức tạp, trình độ dân trí thấp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, huyện cũng đã được quan tâm, đầu tư của các cấp nên công tác định canh định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đi vào thế vững chắc, tỉ lệ hộ đói nghèo giảm đáng kể. Trong vòng 5 năm (2006 - 2010), hệ thống kết cấu hạ tầng ở huyện miền núi Nam Đông được nâng cấp xây dựng khang trang và cơ bản hoàn thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và từng bước nâng lên… Đó là tiền đề để Nam Đông xây dựng huyện nông thôn mới trước năm 2015.

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện, huyện đã chọn xã Thượng Nhật làm thí điểm xây dựng nông thôn mới và hoàn thành trong năm 2010. Thời gian qua, xã Thượng Nhật tập trung mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong đó, xã chú trọng xây dựng công trình điện tại thôn 3; sửa chữa trạm y tế và nhà họp thôn 5. Bố trí lại dân cư ở các khu vực Tà Rinh, A Tin - Ta Lu và Ta Lu - Hợp Hoà. Trong phát triển sản xuất, xã tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp và có giá trị kinh tế cao. Đến cuối năm 2010, phấn đấu nâng tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 332,8 tấn; thu nhập bình quân đầu người trên 8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, điện lưới đạt gần 100%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm chỉ còn 12,16%…

Cùng với xã Thượng Nhật, huyện cũng đã tiến hành đầu tư xây dựng và nâng cấp nhiều công trình giao thông, thủy lợi ở các xã khác để bảo đảm phục vụ đời sống của người dân cũng như yêu cầu sản xuất. Hệ thống đường nội thị cũng như nông thôn đều được huyện đầu tư chỉnh trang, sửa chữa sạch đẹp. Hàng loạt cây cầu bê tông vắt qua sông qua, suối được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng kịp thời, tạo diện mạo nông thôn mới khang trang hơn. Huyện cũng đã triển khai quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư, như Tà Rinh, Tà Rị nhằm bố trí, sắp xếp lại dân cư phù hợp với điều kiện đời sống, sản xuất của bà con; tập trung triển khai các chương trình hỗ trợ sản xuất, lương thực đảm bảo ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế…

Huyện Nam Đông cũng đang phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đường La Sơn – Nam Đông, đường 74, Nhà máy xi măng Nam Đông, một số dự án thuỷ điện và các chương trình trọng điểm khác.

Với những đầu tư và chuẩn bị như trên, trong năm 2010, ngành nông nghiệp của huyện đạt được kết quả khá toàn diện: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 2.209,5ha/ 2.159ha, đạt 101,6% so với kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.038,6 tấn; tổng sản lượng cây có củ lấy bột 17.318,5 tấn; năng xuất bình quân lúa nước cả năm đạt 47,78 tạ/ha; tổng diện tích cây cao su 3.538 ha, năm 2010 đưa vào khai thác 1.100ha, đến nay đã khai thác 800 tấn mủ đã qua chế biến, đạt 40 tỷ đồng; tổng giá trị kinh tế vườn đạt 14 tỷ đồng; khai thác keo nguyên liệu 580ha, giá trị 18 tỷ đồng; sản lượng cau 3.600 tấn; cây chuối cho sản lượng 4.000 tấn; tổng đàn gia súc hiện có 15.106 con, tổng đàn gia cầm 92.835 con. Vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 toàn huyện đưa vào gieo cấy 380ha, tỷ lệ sử dụng lúa xác nhận đạt 90% diện tích; trồng 600ha sắn.

Có thể nói Nam Đông là một huyện nghèo miền núi của tỉnh nhưng vẫn nằm trong khi vực kinh tế phát triển và có nhiều thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp. Ngoài ra, huyện cũng có nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển các ngành như mỹ nghệ, mây, tre, đan, dệt, rèn...

Nam Đông còn nổi tiếng với điểm du lịch thác Kazan và lễ hội văn hóa của dân tộc Katu.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt