<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Lương Tài

Vị trí

Lương Tài là huyện ở phía Nam của tỉnh Bắc Ninh. Bắc giáp huyện Gia Bình. Nam giáp huyện Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương. Tây giáp huyện Thuận Thành. Đông giáp sông Thái Bình, ngăn cách với huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 101,2km2

Dân số: 101.500 người (2004)

Mật độ: 1.003 người/km2

Huyện lỵ: thị trấn Thứa.

Bao gồm thị trấn Thứa và 13 xã là: An Thịnh, Trung Kênh, Phú Hoà, Tân Lãng, Quảng Phú, Bình Định, Lâm Thao, Phú Lương, Trung Chính, Trừng Xá, Minh Tân, Lai Hạ, Mỹ Hương

Lịch sử

Đời thuộc Minh là huyện Thương Tài thuộc châu Gia Lâm, phủ Bắc Giang. Hậu Lê là Thiên Tài, rồi lại đổi là Lương Tài thuộc trấn Kinh Bắc. Minh Mạng đổi thuộc tỉnh Bắc Ninh. Năm 1950, hợp nhất với huyện Gia Bình thành huyện Gia Lương. Năm 1999, huyện Gia Lương lại tách thành hai huyện Gia Bình và Lương Tài như ngày nay. Từ đời Lê về trước có 55 người đỗ đại khoa. Quê Nguyễn Quốc Đông, Nguyễn Thị Kim, Vũ Giới, Hoàng Sĩ Khải, Võ Trinh, Nguyễn Bạt Tụng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt