<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Hoài Nhơn

Vị trí

Huyện của tỉnh Bình Định. Đông giáp biển Đông. Tây giáp hai huyện An LãoHoài Ân. Nam giáp huyện Phù Mỹ. Bắc giáp huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 412,9 km2

Dân số: 217.100 người (2006)

Mật độ dân số: 526 người/ km2

Bao gồm thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan và 15 xã: Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Hải, Hoài Xuân, Hoài Mỹ và Hoài Đức.

Lịch sử

Tên phủ thời Lê, ở phía Nam trấn Quảng Nam. Là một phủ giàu có, sản vật nhiều thứ quý hiếm, lúa thóc, súc vật cũng nhiều, có đầm nước nóng bốc hơi rất lạ. Thời Nguyễn, là đất huyện Tượng Lâm cũ; lĩnh 3 huyện và tỉnh nhiếp 2 huyện. Phù Cát (trước là phủ Ly), Bồng Sơn, Tuy Viễn, Phù Mỹ (trước là phù Ly), Tuy Phúc (trước là Tuy Viễn).

Tiềm năng

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế huyện. Trong lĩnh vực trồng trọt, huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển diện tích sản xuất lúa thiếu nước, nhiễm mặn, sản lượng bấp bênh sang nuôi trồng các loại cây công nghiệp và lương thực có giá trị cao như: ngô, sắn, lạc và nuôi trồng thuỷ sản.

Ngành chăn nuôi Hoài Nhơn, bước đầu, đã đạt được những kết quả khả quan và đang dần trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp khá đồng bộ cũng là thành công nổi bật của Hoài Nhơn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Đến với Hoài Nhơn hôm nay, du khách có thể tham quan di tích lăng mộ và nhà thờ Đào Duy Từ, di tích Cửu Lợi, Chợ Cát, Đệ Đức…


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt