<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Hồng Dân

Huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Bạc Liêu; Bắc giáp huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Gianghuyện Gò Quao của tỉnh Kiên Giang; Nam giáp huyện Phước Long cùng tỉnh; Tây giáp huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang; Đông giáp huyện Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn Ngan Dừa và 8 xã: Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Ninh Hoà, Ninh Quới, Lộc Ninh, Ninh Quới A, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A.

Ủy ban Nhân dân huyện đặt tại Khu II, thị trấn Ngan Dừa. Điện thoại: 0781.876635. Fax:0781.876634. Kênh Cà Mau - Phụng Hiệp chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Huyện có đường ô tô nối liền với thị trấn Châu Hưng của huyện Vĩnh Lợithị xã Bạc Liêu.

Lịch sử
 

Huyện Hồng Dân được chính quyền phía cách mạng thành lập năm 1948, thuộc tỉnh Rạch Giá, do đổi tên từ huyện Phước Long. Năm 1952, huyện thuộc tỉnh Bạc Liêu. Tháng 10-1954, huyện thuộc tỉnh Rạch Giá. Tháng 10-1957, huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng. Sau 30-04-1975, huyện thuộc tỉnh Minh Hải.

Ngày 29-12-1978, huyện được ấn định các đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 thị trấn huyện lỵ và 16 xã (Tuy nhiên trong Quyết định không ghi cụ thể tên xã và cũng chưa thành lập thị trấn huyện lỵ). Ngày 25-07-1979, địa giới hành chánh huyện có sự điều chỉnh như sau:

- Tách xã Ninh Thạnh Lợi, lập 2 xã mới Ninh Thuận, Ninh Lợi.

- Tách xã Ninh Quới, lập 2 xã mới Ninh Quới A, Ninh Quới B.

- Tách xã Ninh Hoà, lập xã Hoà Lợi.

- Tách xã Vĩnh Lộc, lập 2 xã Vĩnh Hiếu, Vĩnh Trung.

- Chia xã Lộc Ninh thành hai xã Lộc Ninh A, Lộc Ninh B.

Ngày 17-05-1984, Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 75/HĐBT, về việc phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải. Theo đó, sáp nhập huyện Hồng Dân và huyện Phước Long thành một huyện lấy tên là huyện Hồng Dân. Huyện Hồng Dân gồm có các xã: Vĩnh Lộc, Vĩnh Hiếu, Ninh Thuận, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Lợi, Lộc Ninh A, Lộc Ninh B, Vĩnh Trung, Ninh Hoà, Hoà Lợi, Ninh Quới A, Ninh Quới B, Phong Dân, Phong Hoà, Phong Hiệp, Phước Tây, Phước Long, Vĩnh Hồng, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thành, Vĩnh Phú Đông, Đông Phú, Đông Nam, Hưng Phú, thị trấn Phước Long và thị trấn Ngan Dừa. Huyện lỵ đóng tại thị trấn Phước Long. Địa giới huyện Hồng Dân ở phía Đông giáp huyện Thạnh Trị tỉnh Hậu Giang, phía Tây giáp huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang, phía Nam giáp huyện Giá Rai, phía Bắc giáp huyện Thạnh Trị tỉnh Hậu Giang và huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang.

Ngày 14-02-1987, Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 33/b-HĐBT, điều chỉnh địa giới huyện Hồng Dân như sau:

- Giải thể xã Vĩnh Hiếu để sáp nhập vào xã Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Trung.

- Sáp nhập xã Lộc Ninh A và xã Lộc Ninh B thành một xã lấy tên là xã Lộc Ninh.

- Sáp nhập xã Ninh Thuận và xã Ninh Thạnh Lợi thành một xã lấy tên là xã Ninh Thạnh Lợi.

- Giải thể xã Phước Tây để sáp nhập vào xã Phước Long và xã Phong Hiệp; tách một phần diện tích và dân số của xã Phước Long để sáp nhập vào xã Hoà Lợi; tách một phần diện tích và dân số của xã Phước Tây để sáp nhập vào xã Phong Hiệp.

- Tách một phần diện tích và dân số của xã Vĩnh Hồng để sáp nhập vào xã Vĩnh Tiến; tách một phần diện tích và dân số của xã Vĩnh Tiến để sáp nhập vào xã Phong Hoà.

Ngày 09-11-1900, giải thể các xã Ninh Quới A, Ninh Quới B, Đông Nam, Đông Phú, Phong Hoà, Phong Hiệp, Phong Dân, Ninh Lợi, Hoà Lợi, Vĩnh Hồng; lập xã phong Thạnh Nam; đổi tên xã Vĩnh Tiến thành xã Vĩnh Phú Tây. Huyện Hồng Dân có 13 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thị trấn Phước Long, thị trấn Ngan Dừa và các xã: Phong Thạnh Nam, Phước Long, Vĩnh Phú Tây, Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Đông, Hưng Phú, Ninh Quới, Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc, Ninh Hoà.

Ngày 06-11-1996, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX, ra Nghị quyết chia và điều chỉnh địa giới một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Huyện Hồng Dân thuộc tỉnh Bạc Liêu. Ngày 25-08-1999, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 82/1999/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc thị xã Bạc Liêu và các huyện Hồng Dân, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập xã Ninh Qưới A thuộc huyện Hồng Dân trên cơ sở 3.691 ha diện tích tự nhiên và 14.047 nhân khẩu của xã Ninh Qưới.

Ngày 25-09-2000, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 51/2000/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Dân để thành lập huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập huyện Phước Long trên cơ sở 40.482 ha diện tích tự nhiên và 101.322 nhân khẩu của huyện Hồng Dân. Huyện Phước Long có 40.482 ha diện tích tự nhiên và 101.322 nhân khẩu; gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Phong Thạnh Nam, Phước Long, Vĩnh Phú Tây, Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Đông, Hưng Phú và thị trấn Phước Long. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Phước Long, huyện Hồng Dân có 42.118 ha diện tích tự nhiên và 91.306 nhân khẩu; gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lợi, Lộc Ninh, Ninh Hòa, Ninh Quới, Ninh Quới A và thị trấn Ngan Dừa.

Ngày 24-12-2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 166/2003/NĐ-CP, về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập xã Vĩnh Lộc A thuộc huyện Hồng Dân trên cơ sở 4.237,10 ha diện tích tự nhiên và 9.314 nhân khẩu của xã Vĩnh Lộc.

Ngày 01-08-2008, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 85/2008/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập xã Ninh Thạnh Lợi A thuộc huyện Hồng Dân trên cơ sở điều chỉnh 6.687,25 ha diện tích tự nhiên và 7.146 nhân khẩu của xã Ninh Thạnh Lợi. Sau khi điều chỉnh, huyện Hồng Dân có 42.361 ha diện tích tự nhiên và 100.997 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Ngan Dừa và các xã: Ninh Quới, Ninh Quới A, Ninh Hoà, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A.

Kinh tế
 

Năm 2008, kinh tế huyện tăng trưởng đạt 12,2%; thu nhập bình quân/người đạt 10,5 triệu/năm. Theo báo cáo tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện, 6 tháng đầu năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 10,8%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,3%; giá trị công nghiệp tăng 119% so với cùng kỳ năm 2008; ước thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản đạt 29.961 triệu đồng. 6 tháng cuối năm 2009, huyện phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 14%.

Hồng Dân là huyện luôn dẫn đầu phong trào sản xuất lúa - tôm của tỉnh. Từ năm 2005, huyện áp dụng mô hình sản xuất lúa - tôm kết hợp trên diện tích 12.000 ha, năng suất lúa bình quân 4,0 - 4,5 tấn/ha. Nhờ áp dụng mô hình nuôi trồng kết hợp, một bộ phận nông dân đã có thu nhập ổn định, đời sống được nâng lên. Năm 2008, khi giá lúa tăng cao, phong trào chặt bỏ rừng tràm, vườn cây ăn trái chuyển sang trồng lúa diễn ra mạnh mẽ. Huyện Hồng Dân vốn là địa phương có diện tích khóm, tràm nhiều nhất tỉnh, nay đã sụt giảm đáng kể. Con số thống kê của Chi cục thống kê huyện, diện tích khóm của Hồng Dân 420 ha, tuy nhiên theo điều tra của Phòng Nông nghiệp huyện vào cuối tháng 04-2008, diện tích chỉ còn 100 ha. Số diện tích "bốc hơi" là do nông dân đã chuyển sang nuôi tôm, trồng lúa. Một thời gian, khi nuôi tôm không có lãi, hạt lúa rớt giá, nhiều nông dân lại bỏ tôm - lúa để quay sang trồng cây ăn trái hoặc trồng tràm. Ðiệp khúc hết trồng lại chặt không chỉ làm hao tốn công sức, tiền của, mà còn để lại những hậu quả nặng nề về kinh tế - xã hội, môi trường...Vì thế, huyện Hồng Dân và tỉnh Bạc Liêu rất cần có chiến lược quy hoạch vùng nuôi trồng lâu dài, ổn định cho nông dân.

Huyện có loại gạo một bụi đỏ rất nổi tiếng, đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức sản xuất và đóng gói loại gạo đặc sản này bán ra thị trường với thương hiệu “Một bụi đỏ Hồng Dân”. Loại gạo này có màu vàng sẫm hơi ánh đỏ nên người dân quen gọi là “một bụi đỏ”. Gạo nấu lên cho cơm thơm, nở mềm, có hàm lượng tinh bột 85%, protein 8% và 1,5% đạm.

Ở huyện Hồng Dân, phong trào nuôi cá nước lợ, nước ngọt cũng phát triển khá mạnh. Hiện tại, nhiều nông dân huyện Hồng Dân xem nuôi cá nước ngọt, nước lợ là nguồn thu nhập chính của gia đình. Ngoài các loại cá nuôi phổ biến là trắm, trôi, mè, chép, phi, diêu hồng, cá tra, bà con còn chú ý đưa một số loài cá có giá trị kinh tế cao như: cá bống tượng, cá chình vào nuôi thâm canh. Đặc biệt, gần đây, nhiều hộ dân còn thử nghiệm nuôi cá thát lát. Đến tháng 07-2009, trên địa bàn huyện đã có 30 hộ thả nuôi 8 ha. Hiện nay, cá đang phát triển tốt, ít bệnh.

Hướng phát triển kinh tế của huyện là:

- Đầu tư đúng mức, tập trung chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá cây trồng vật nuôi năng suất, chất lượng và giá trị cao.

- Tìm thị trường tiêu thụ các sản phẩm như: lúa gạo, tôm, khóm, mía, dứa, bánh tráng, bún, tre, trúc, chiếu cói, mộc gia dụng, dụng cụ cơ khí nông nghiệp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của địa phương.

- Xây dựng khu di tích lịch sử, khu du lịch sinh thái, mở tuyến giao thông đường bộ từ trung tâm huyện về Long Mỹ - Cần Thơ - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

- Đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính huyện, Trung tâm Hành chính xã Lộc Ninh. Trung tâm Thương mại thị trấn Ngan Dừa, các chợ: Ninh Quới A, Ninh Thạnh Lợi, Ba Đình.

Xã hội
 

Hồng Dân là huyện vùng sâu tỉnh Bạc Liêu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm nay, hệ thống lưới điện đến các xã trong huyện chưa được quan tâm đầu tư thỏa đáng. Tính đến tháng 07-2009, toàn huyện vẫn còn hơn 1.800 hộ phải dùng điện giá cao, nhiều xã chưa có lưới điện trung, hạ thế...Một số nơi có đầu tư xây dựng trụ điện, nhưng lại không có đường dây điện. Ngược lại, một số nơi người dân phải dùng tràm, tre để chống đỡ dây điện. Một số xã vùng sâu, vùng xa có điện trung thế nhưng không được hạ thế, cho nên người dân sống dưới đường dây điện mà vẫn phải chịu cảnh thắp đèn dầu. Ðó là hai tuyến: Cây Méc - Cai Giảng- Ngô Kim, dài gần 3 km và tuyến Vàm Kim Ranh (xã Ninh Thạnh Lợi), dài gần 4 km. Ngoài hai tuyến có đường dây trung thế, nhưng chưa được hạ thế ở xã Ninh Thạnh Lợi, trên địa bàn huyện Hồng Dân hiện còn 47 tuyến chưa có lưới điện trung, hạ thế. Toàn huyện hiện chỉ có hơn 14.500 hộ sử dụng điện (tính cả những hộ sử dụng điện nhờ từ hộ khác), đạt tỷ lệ gần 70% tổng số hộ trong toàn huyện. Mục tiêu của huyện Hồng Dân phấn đấu đến cuối năm 2009, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 90%. Ðể đạt mục tiêu này, huyện phải cần tới 50 tỷ đồng để đầu tư lưới điện tại 47 tuyến còn lại. Đây quả là một nhiệm vụ khó khăn cho huyện trong năm 2009.
Công tác thủy lợi ở huyện cũng gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao, lấn sâu vào nội đồng, gây nhiễm mặn trầm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Từ những ngày đầu tháng 02-2009, độ mặn ở ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân tăng cao, dao động từ 7,50/00 - 8,50/00. Khi thủy triều dâng cao, một khối nước mặn lớn được dồn từ ngã tư Ninh Quới đến ranh Bạc Liêu - Sóc Trăng, xâm nhập khu vực ngọt ổn định của tỉnh với diện tích lúa 5.500 ha. Trong khi đó, do không được nâng cấp, hệ thống cống đầu mối của huyện hư hại nghiêm trọng, chỉ đảm trách được nhiệm vụ đóng hoặc mở để tiêu nước chứ không kiểm soát được nước mặn xâm nhập.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt