<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Hà Quảng

Huyện miền núi tỉnh Cao Bằng. Đông giáp huyện Trà Lĩnh. Tây giáp huyện Thông Nông. Nam giáp huyện Hoà An. Bắc giáp Trung Quốc.

Diện tích: 453,7 km2

Dân số: 33.900 người (2004)

Mật độ dân số: 75 người/km2

Bao gồm thị trấn Hà Quảng và 17 xã: Sóc Hà, Trường Hà, Kéo Yên, Lũng Năm, Vân An, Cải Viên, Nội Thôn, Thượng Thôn, Tổng Cọt, Nà Sác, Xuân Hoà, Đào Ngạn, Phù Ngọc, Hồng Sĩ, Sĩ Hai, Mã Ba và Hạ Thôn.

Đời Lê là tổng Hà Quảng, thuộc châu Thạch Lâm, đời Minh Mạng, chia làm 2 huyện Thạch Lâm và Thạch An thuộc phủ Hoà An. Đến Hà Quảng, du khách có thể tham quan khu di tích cách mạng Pác Bó, khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, khu di tích Nà Sác, cửa khẩu Sóc Giang…


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt