<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Giá Rai

Huyện nằm ở phía Tây tỉnh Bạc Liêu; Bắc giáp huyện Phước Long; Nam giáp huyện Đông Hải. Đông giáp huyện Hoà Bình; Tây giáp huyện Thới Bìnhthành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn Giá Rai, thị trấn Hộ Phòng và 8 xã là: Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A, Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Thạnh Tây, Tân Thạnh, Tân Phong. Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giá Rai có địa chỉ tại ấp 1 - thị trấn Giá Rai. Điện thoại: 0781.851456 Fax: 0781.850965.

Điều kiện tự nhiên
 

Huyện nằm trên bán đảo Cà Mau ngập mặn quanh năm. Đất Giá Rai là vùng đất trẻ, địa hình bằng phẳng, độ cao trung bình từ 0,6 - 0,8 m so với mực nước biển. Kh vực ven quốc lộ 1A cao hơn các vùng khác. Địa hình chia làm 4 nhóm:

- Địa hình cao chiếm 39%.

- Địa hình trung bình 27,5%.

- Địa hình thấp 26,5%.

- Địa hình thấp trung bình 7%.

Lịch sử
 

Giá Rai là quận thuộc tỉnh Bạc Liêu, được Pháp thành lập từ ngày 05-10-1917. Quận gồm tổng Quảng Long với các làng: An Trạch, Định Thành, Hoà Thành và Tân Thành. Ngày 24-09-1938, quận Giá Rai được sáp nhập thêm tổng Long Thủy với các làng: Phong Thạnh, Phong Thạnh Tây, Long Điền, Vĩnh Mỹ. Ngày 05-04-1944, lập thêm tổng An Định gồm 2 làng: An Trạch, Định Thành tách ra từ tổng Quản Long.

Sau năm 1956, tỉnh Bạc Liêu bị giải thể, quận Giá Rai thuộc tỉnh Ba Xuyên, các làng đổi thành xã. Quận Giá Rai lúc này chỉ còn tổng Long Thủy với các xã: Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Vĩnh Mỹ. Quận lỵ đặt tại xã Phong Thạnh.

Sau 30-04-1975, Giá Rai là huyện của tỉnh Minh Hải. Ngày 29-12-1978, Hội đồng Chính phủ Việt Nam ra Quyết định số 326-CP, về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải. Theo đó,  huyện Gia Rai có 31 xã, 3 thị trấn (thị trấn huyện lỵ, thị trấn Hộ Phòng và thị trấn Gành Hào). Phía Bắc giáp xã Vĩnh Phú Tây, xã Phong Thạnh Tây (huyện Phước Long), phía Đông giáp huyện Vĩnh Lợi, phía Tây giáp xã Tân Thành, xã Định Thành (huyện Cà Mau), phía Nam giáp sông Gành Hào và biển Đông. Tuy nhiên, Quyết định không nói rõ huyện Giá Rai có những xã nào. Trên thực thế, huyện chỉ có 8 xã: Phong Thạnh, Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Tây, Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Tây, An Trạch, Phong Thạnh Đông A.

Ngày 04-04-1979, Hội đồng Chính phủ Việt Nam ban hành Quyết định số 142-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải. Theo đó, huyện Giá Rai có 3 thị trấn: Giá Rai, Hộ Phòng, Gành Hào và 24 xã là: Phong Phú, Phong Tân, Tân Phong, An Phúc, Long Điền, Long Điền B, Long Điền C, Long Điền Tiến, Long Hải, Điền Hải, An Hoà, Tân Hiệp, Thạnh Bình, Thạnh Hoà, Phong Nam, Thạnh Phú, Phong Quy, Tân Hoà, Long Điền Tân, Long Điền Đông K, An Bình, An Hạnh, An Định, Long Điền Đông A.

Ngày 30-08-1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 94/HĐBT, về việc phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải. Theo đó, giải thể huyện Cà Mau, sáp nhập các xã Định Hoà, Định Thành, Tân Thạnh của huyện Cà Mau vào huyện Giá Rai cùng tỉnh. Ngày 14-02-1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 33/b-HĐBT, điều chỉnh địa giới hành chánh huyện Giá Rai như sau:

- Sáp nhập xã An Hoà và xã An Hạnh thành một xã lấy tên là xã An Hoà. Xã An Hoà có 5.221 ha đất với 10.228 nhân khẩu.

- Sáp nhập xã An Phúc và xã An Định thành một xã lấy tên là xã An Phúc. Xã An Phúc có 5.446 ha đất với 7.236 nhân khẩu.

- Sáp nhập xã An Bình và xã An Trạch thành một xã lấy tên là xã An Trạch. Xã An Trạch có 4.558 ha đất với 10.150 nhân khẩu.

- Giải thể xã Long Điền Tân để sáp nhập vào xã Long Điền và xã Long Điền Tiến. Xã Long Điền có 4.353 ha đất với 10.360 nhân khẩu. Xã Long Điền Tiến có 4.333 ha đất với 8.769 nhân khẩu.

- Giải thể xã Thạnh Hoà để sáp nhập vào xã Phong Thạnh và xã Thạnh Phú; đổi tên xã Thạnh Phú thành xã Thành Hoà. Xã Phong Thạnh có 3.555 ha đất với 7.145 nhân khẩu. Thạnh Hoà có 1.656 ha đất với 3.310 nhân khẩu.

- Sáp nhập xã Long Điền Đông K và xã Long Điền Đông C thành một xã lấy tên là xã Long Điền Đông C.

Ngày 23-04-1991, địa giới hành chính huyện Giá Rai có sự thay đổi như sau:

- Sáp nhập các xã Long Điền Đông A, Long Điền Đông B, Long Điền Đông C thành xã Long Điền Đông.

- Sáp nhập xã Long Điền Tiến vào xã Long Điền.

- Sáp nhập các xã Long Điền Hải, Điền Hải vào xã Long Điền Tây.

- Sáp nhập xã An Hoà vào xã An Trạch.

- Sáp nhập xã Định Hoà vào xã Định Thành.

- Sáp nhập các xã Tân Hiệp, Thạnh Bình vào xã Tân Phong.

- Sáp nhập xã Thạnh Hoà vào xã Phong Thạnh.

- Sáp nhập xã Phong Nam vào xã Phong Tân.

- Sáp nhập các xã Phong Phú, Phong Quý vào xã Phong Thạnh Đông

- Sáp nhập xã Tân Hoà vào xã Phong Thạnh Tây.

Huyện Giá Rai có 3 thị trấn là: Giá Rai, Hộ Phòng, Gành Hào và 12 xã là: An Trạch, Phong Thạnh, An Phúc, Phong Thạnh Đông, Định Thành, Phong Thạnh Tây, Long Điền, Long Điền Đông, Tân Thạnh, Long Điền Tây, Tân Phong, Phong Tân.

Ngày 06-11-1996, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX, ra Nghị quyết chia và điều chỉnh địa giới một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, huyện Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, địa giới hành chính huyện Giá Rai tiếp tục có sự điều chỉnh:

- Thành lập xã Phong Thạnh Đông A trên cơ sở tách ra từ xã Phong Thạnh Đông.

- Thành lập xã Long Điền Đông A trên cơ sở tách ra từ xã Long Điền Đông.

Ngày 24-12-2001, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 98/2001/NĐ-CP, chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai. Huyện Giá Rai có 33.760,06 ha diện tích tự nhiên và 118.899 nhân khẩu, gồm 9 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Phong Thạnh, Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A, Phong Thạnh Tây, Tân Thạnh, Tân Phong, Phong Tân, thị trấn Hộ Phòng và thị trấn Giá Rai.

Ngày 24-12-2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 166/2003/NĐ-CP, về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập xã Phong Thạnh A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 3.800 ha diện tích tự nhiên và 9.271 nhân khẩu của xã Phong Thạnh. Huyện Giá Rai có 10 đơn vị hành chánh là: thị trấn Giá Rai, thị trấn Hộ Phòng và 8 xã: Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A, Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Thạnh Tây, Tân Thạnh, Tân Phong.

Kinh tế
 

Tình hình phát triển

Nông - Lâm - Ngư nghiệp là thế mạnh kinh tế của huyện, những năm gần đây, giá trị sản xuất của các ngành này thường chiếm khoảng 80% trong cơ cấu kinh tế huyện. Công nghiệp - Xây dựng chiếm  9,6%, Thương mại - Dịch vụ chiếm 10,4%. Huyện có tổng diện tích đất canh tác: 28.383,02 ha. Trong đó phân chia như sau:

- Đất gieo trồng hàng năm: 10.370,37 ha, bao gồm: đất trồng lúa: 9.940 ha; đất trồng hoa màu: 430,37 ha.

- Đất trồng cây lâu năm: 1.754,81 ha, bao gồm: dừa: 1.070,50 ha, chuối: 307,26 ha, cây khác: 377,05 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản: 16.257,84 ha, bao gồm: đất chuyên tôm: 10.992 ha, đất kết hợp lúa + tôm: 5.050,85 ha, đất kết hợp tôm + vườn: 215 ha.

Vụ mùa năm 2008, huyện Giá Rai chính thức để người nuôi tôm thả nuôi cá bống tượng xen canh trong cùng ao tôm nhằm đa dạng hoá vật nuôi, hạn chế được rủi ro so với chỉ độc canh nuôi tôm. Năm 2008, toàn huyệncó 600 hộ dân thả nuôi cá bống tượng xen canh với tôm trên diện tích hàng trăm ha, nhiều nhất tại hai xã Phong Tân và Tân Thạnh. Những năm gần đây, mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa phát triển khá mạnh. Năm 2009, diện tích tôm càng xanh trên ruộng lúa tăng gấp 5 lần so với năm 2008. Hiện toàn huyện có gần 5.000 ha mặt nước có nhu cầu nuôi. Do nguồn giống khan hiếm, người dân đã mua giống trôi nổi không rõ nguồn gốc, địa phương không kiểm soát được. Phần lớn nguồn tôm giống hiện có trên địa bàn huyện là do thương lái nhập về từ Thái Lan, Trung Quốc.


Định hướng phát triển đến năm 2010

- Phát huy các tiềm lực kinh tế hiện có để tăng cường sản xuất hàng hoá, tạo ra nhiều sản phẩm cho xuất khẩu và hàng tiêu dùng, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn đồng thời phát triển ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản và hình thành khu công nghiệp của huyện.

- Mở rộng quan hệ hợp tác giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển và đẩy nhanh quá trình phát triển tiểu thủ công nghiệp ở địa phương.

- Tạo công ăn việc làm ổn định cho lực lượng lao động, chuyển hoá lao động nông nghiệp từng bước sang lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao dần mức sống nhân dân và xóa hẳn tình trạng nghèo đói trong nhân dân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt