<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Chơn Thành

Vị trí

Huyện của tỉnh Bình Phước. Đông giáp huyện Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài và tỉnh Bình Dương. Bắc giáp huyện Bình Long. Nam giáp tỉnh Bình Dương. Tây Nam giáp huyện Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh. Tây Bắc giáp huyện Bình Long.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 414,6 km2

Dân số: 53.300 người (2004)

Mật độ: 129 người/km2

Bao gồm thị trấn Chơn Thành và 7 xã: Minh Long, Minh Thành, Tân Quan, Nha Bích, Minh Lập, Minh Thắng, Minh Hưng.

Lịch sử

Huyện Chơn Thành xưa là quận Chơn Thành, tỉnh Bình Long của Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà theo Nghị định số 222-BNV/NC/8/NĐ ngày 27/1/1964.

Đến năm 1976, quận Chơn Thành trở thành huyện Chơn Thành thuộc tỉnh Sông Bé. Sau nhập huyện Lộc Ninh và Hớn Quảng thành huyện Bình Long. Năm 1996 tỉnh Bình Phước thành lập trên cơ sở tách từ tỉnh Sông Bé Chơn Thành là xã của huyện Bình Long.

Ngày 20/2/2003 huyện Chơn Thành được thành lập trở lại trên cơ sở tách một phần huyện Bình Long theo Nghị định số 17/2003/NĐ-CP.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt