<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Cao Lãnh

Tổng quan
 

Huyện ở phía Nam của tỉnh Đồng Tháp, nằm ở bờ Bắc sông Tiền; Bắc giáp huyện Thanh Bình và huyện Tam Nông; Nam giáp sông Tiền, ngăn cách với huyện Châu Thành cùng tỉnh; Tây giáp thành phố Cao Lãnhsông Tiền - ngăn cách với huyện Lấp Vò và thị xã Se Đéc; Đông giáp huyện Tháp Mười cùng tỉnh và huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang. Về hành chánh, huyện bao gồm thị trấn Mỹ Thọ và 17 xã là: Gáo Giồng, Phương Thịnh, Phong Mỹ, Ba Sao, Tân Nghĩa, Phương Trà, Nhị Mỹ, An Bình, Mỹ Thọ, Tân Hội Trung, Mỹ Hội, Mỹ Xương, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Thạnh.

Cao Lãnh nằm ở cửa ngõ ra vào vùng lãnh thổ phía Bắc sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp. Huyện có hệ thống đường thủy dài 170 km gồm sông Tiền, sông Cần Lố, các kênh đào Nguyễn Văn Tiếp, An Phong Mỹ Hoà, An Long và nhiều sông rạch nhỏ; đường bộ dài 464 km, bao gồm quốc lộ 30 và các tuyến đường tỉnh: 844, 846, 847. Huyện có những điểm du lịch nổi tiếng như: Khu du lịch Xẻo Quýt, Khu du lịch Gáo Giồng, chùa Bửu Lâm; hàng năm thu hút gần 100.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch.

Lịch sử
 

Quận Cao Lãnh được thành lập từ ngày 10-12-1913, thuộc tỉnh Vĩnh Long, gồm 3 tổng: An Tịnh với 5 làng, Phong Thạnh với 7 làng, An Thành Thượng với 8 làng. Ngày 01-04-1916, quận thuộc tỉnh Sa Đéc, gồm 3 tổng cũ. Ngày 24-12-1921, tách tổng An Thành Thượng nhập vào quận Châu Thành, đổi lại được nhận tổng Phong Nẫm tách ra từ quận Châu Thành.

Ngày 23-09-1925, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định đổi quận Cao Lãnh thành đại lý hình chính Cao Lãnh, gồm 3 tổng: An Tịnh, Phong Nẫm, Phong Thạnh. Sau năm 1956, Cao Lãnh là quận của tỉnh Kiến Phong, vẫn gồm 3 tổng cũ, các làng gọi là xã, quận lỵ đặt tại xã Mỹ Trà. Ngày 13-07-1961, tách tổng Phong Nẫm với các xã: Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Bình Thành, Long Hiệp, Mỹ Hội, Mỹ Xương, Mỹ Thọ để lập quận Kiến Văn. Từ năm 1965, các tổng mặc nhiên bị giải thể, quận Cao Lãnh bao gồm 12 xã: An Bình, Hoà An, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà, Nhị Mỹ, Phong Mỹ, Tân An, Tân Tịch, Tân Thuận Đông, Tịnh Thới, Tân Thuận Tây, Thiện Mỹ. Ngày 08-08-1967, dời quận lỵ từ Mỹ Trà về An Bình.

Sau 30-04-1975, Cao Lãnh trở thành huyện của tỉnh Đồng Tháp, gồm 19 xã: Hưng Thạnh, Mỹ Quý, Mỹ Tân, Long Hiệp, Nhị Bình, Phương Thịnh, Mỹ Trà, Mỹ An, Phong Mỹ, Mỹ Thọ, Thanh Mỹ, Mỹ Hội, Mỹ Xương, Bình Thạnh, Hoà An, Bình Hàng Trung, Mỹ Hoà, Bình Hàng Tây, Đốc Binh Kiều.

Ngày 27-12-1980, Hội đồng Chính phủ Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 382/CP, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cao Lãnh như sau:

- Chia xã Hưng Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Hưng Thạnh và xã Trường Xuân.

- Chia xã Mỹ Quý thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Quý và xã Mỹ Đông

- Chia xã Mỹ Tân thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Tân và xã Tân Nghĩa.

- Chia xã Long Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Long và xã Mỹ Hiệp.

- Chia xã Nhị Bình thành hai xã lấy tên là xã Nhị Mỹ và xã An Bình.

- Chia xã Phương Thịnh thành hai xã lấy tên là xã Phương Thịnh và xã Ba Sao.

- Thành lập xã Phương Trà trên cơ sở sáp nhập ấp Một của xã Phương Thịnh và một nửa ấp Mỹ Qưới của xã Mỹ Trà.

Ngày 05-01-1981, Hội đồng Chính phủ Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 4/CP, chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện lấy tên là huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười. Huyện Cao Lãnh còn các xã Bình Thạnh, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Hội, Mỹ Thọ, Mỹ Xương, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Ba Sao, An Bình, Nhị Mỹ, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Phương Trà, Tân Nghĩa, Hoà An, Mỹ Tân, Mỹ Trà và thị trấn Cao Lãnh.

Ngày 23-02-1983, Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 13-HĐBT, thành lập thị xã Cao Lãnh trên cơ sở tách thị trấn Cao Lãnh và các xã An Hoà, Mỹ Trà, Mỹ Tân của huyện Cao Lãnh. Thị xã Cao Lãnh gồm có các phường I, II, III, IV và các xã Hoà An, Mỹ Trà, Mỹ Tân. Sau khi điều chỉnh, huyện Cao Lãnh còn các xã: Bình Thạnh, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Hội, Mỹ Thọ, Mỹ Xương, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phong Mỹ, Phương Thịnh, An Bình, Nhị Mỹ, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Ba Sao, Phương Trà, Tân Nghĩa; trụ sở huyện đóng tại xã Mỹ Thọ.

Ngày 16-02-1987, Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 36-HĐBT, tách 3 xã Tân Thuận Tây, Tịnh Thới và Tân Thuận Đông; 5 ấp của xã Tân Nghĩa; ấp 4, ấp 5 của xã Phương Trà và một phần ấp 5 của xã Phong Mỹ với tổng diện tích tự nhiên 6.380 ha và 52.459 nhân khẩu của huyện Cao Lãnh để sáp nhập vào thị xã Cao Lãnh; tách đất xã Mỹ Thọ, thành lập thị trấn Mỹ Thọ, huyện lỵ huyện Cao Lãnh. Sau khi điều chỉnh, huyện Cao Lãnh có 15 xã, 1 thị trấn vơi 48.885 ha diện tích tự nhiên và 161.959 nhân khẩu.

Ngày 27-06-1989, Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 77/HĐBT, tách 1.876,95 ha diện tích tự nhiên với 2. 512 nhân khẩu của xã Bình Hàng Trung, 490 ha diện tích tự nhiên với 1.626 nhân khẩu của xã Mỹ Hội, với 375 ha diện tích tự nhiên với 268 nhân khẩu của xã Bình Hàng Tây thuộc huyện Cao Lãnh để thành lập xã Tân Hội Trung thuộc huyện Cao Lãnh. Xã Tân Hội Trung có 2.741,95 ha diện tích tự nhiên và 4.406 nhân khẩu. Địa giới xã Tân Hội Trung ở phía Đông giáp xã Mỹ Long, nông trường Công an và kênh 307; phía Tây giáp xã Mỹ Thọ; phía Nam giáp các xã Mỹ Hội, Bình Hàng Trung và Bình Hàng Tây; phía Bắc giáp huyện Tháp Mười.

Ngày 11-12-1991, tách đất xã Phương Thịnh lập xã mới Gáo Giồng. Cuối năm 2004, huyện Cao Lãnh có thị trấn Mỹ Thọ và 17 xã: Gáo Giồng, Phương Thịnh, Phong Mỹ, Ba Sao, Tân Nghĩa, Phương Trà, Nhị Mỹ, An Bình, Mỹ Thọ, Tân Hội Trung, Mỹ Hội, Mỹ Xương, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Thạnh.

Kinh tế
 

Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh kinh tế của huyện. Theo thông tin từ Website huyện Cao Lãnh, 6 tháng đầu năm 2010, tổng giá trị tăng thêm (GDP) của huyện ước đạt 897,5 tỷ VNĐ (theo giá cố định 1994); tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,24%, trong đó khu vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp tăng 4,18%, khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 33,34%, khu vực Thương mại - Dịch vụ tăng 19,73%. Về cơ cấu kinh tế: khu vực Nông - Lâm - Ngư chiếm 65,86%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 11,95% và khu vực Thương mại - Dịch vụ chiếm 22,19%.

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp toàn diện. Những năm gần đây, nhờ thực hiện các chương trình, dự án, mô hình như: dự án lúa chất lượng cao, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi, thủy sản; chương trình Sind hoá đàn bò, nạc hoá đàn heo; xây dựng bờ bao, trạm bơm điện, cơ giới hoá kết hợp với công tác quản lý, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi....nên lĩnh vực nông nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định và có bước tăng trưởng khá. Theo thông tin từ Báo Đồng Tháp online, diện tích lúa gieo trồng năm 2010 của huyện là 70.838 ha, năng suất bình quân ước đạt 58,66 tạ/ha; trong đó lúa chất lượng cao là 40.270 ha, lúa giảm giá thành có diện tích 56.071 ha. Cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu gieo trồng năm 2010 là 4.494,2 ha, tăng 904,1 ha so với năm 2009, với các loại cây chủ yếu như: đậu nành, sen, mè, bắp, rau màu các loại. Cây ăn trái trồng mới được 20 ha, nâng tổng diện tích vườn toàn huyện lên 5.278 ha, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như xoài, cây có múi, nhãn,... Ước nuôi thủy sản năm 2010 đạt 1.500 ha, tổng sản lượng 47.058 tấn, tăng 4.928 tấn so với năm 2009.

Theo thông tin từ Website tỉnh Đồng Tháp, 6 tháng đầu năm 2010, toàn huyện xuống giống 32.239 ha lúa Đông Xuân, năng suất bình quân 71,54 tạ/ha, sản lượng 230.638 tấn; vụ Hè Thu xuống giống 30.418,9 ha, đến ngày 30-06-2010, đã thu hoạch được 13.828 ha, năng suất bình quân ước đạt 48,8 tạ/ha, ước sản lượng 148.444 tấn; vụ Thu Đông đã xuống giống được 8.008 ha. Cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu, toàn huyện xuống giống được 853,5 ha vụ Đông Xuân, 2.995/3.384 ha vụ Hè Thu. Huyện đã cải tạo 0,3 ha và trồng mới 04 ha cây ăn trái, nâng diện tích toàn huyện lên 5.262 ha (vườn chuyên canh); vườn xoài kiểu mẫu xã Mỹ Xương, các mô hình thâm canh xoài và cây có múi sản xuất theo hướng an toàn tại các xã Mỹ Hội, Bình Hàng Tây, Mỹ Hiệp, Bình Thạnh đang phát triển tốt. Theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01-04-2010, đàn trâu - bò của huyện có 1.732 con, đàn heo có 29.521 con, đàn gia cầm có 719.000 con. 6 tháng đầu năm 2010, nông dân huyện đã thả nuôi được 922,47 ha thủy sản các loại; trong đó, đã thu hoạch được 813,57 ha, sản lượng 26.248,5 tấn.

Công nghiệp - Xây dựng

Công nghiệp - Xây dựng chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu GDP của huyện. Theo thông tin từ Website huyện, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 154 tỷ VNĐ, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2009 chủ yếu là các ngành nghề sản xuất truyền thống, xay xát gạo, cưa xẻ gỗ, thảm lục bình, sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản.

Huyện có một số cụm công nghiệp như: cụm công nghiệp Cần Lố quy mô 27 ha, cụm công nghiệp Phong Mỹ có diện tích 5,831 ha, cụm công nghiệp chế biến thực phẩm An Bình quy mô 16 ha, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp có diện tích 65,446 ha. Cụm công nghiệp Cần Lố và Phong Mỹ đã tiến hành bàn giao mặt bằng cho các doanh nghiệp, dự an khu công nghiệp Ba Sao đã được tỉnh thông qua và tiến hành thành lập.

Thương mại - Dịch vụ

Thương mại - Dịch vụ chiếm vị trí thứ 2 trong cơ cấu kinh tế của huyện. Theo thông tin từ Website huyện Cao Lãnh, 6 tháng đầu năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ trên địa bàn huyện ước 1.140 tỷ VNĐ, tăng 23,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu hàng nông sản trực tiếp được 388.280 USD, bằng 2,16 lần so với cùng kỳ năm 2009. Hệ thống chợ từ trung tâm huyện đến xã được đầu tư, nâng cấp. Chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp đặt tại xã Mỹ Hiệp đang mở rộng, thu hút lượng trái cây bình quân 150 tấn/ngày từ các nơi trong và ngoài tỉnh. Các điểm du lịch đã đón 65.676 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó có 1.293 lượt khách quốc tế.

Xã hội
 

Giáo dục: hệ thống trường lớp được đầu tư, nâng cấp; chất lượng đội ngũ nhà giáo và học sinh nâng lên. Năm học 2009 - 2010, huyện tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hệ Trung học phổ thông năm 2010 của huyện đạt 80,79% (tỷ lệ chung của tỉnh là 80,82%), tăng 11,08% so với năm học 2008 - 2009; hệ giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 38,4%, xếp thứ 5 toàn tỉnh.

Y tế: Cơ sở hạ tầng y tế được xây dựng kiên cố, tính đến cuối tháng 06-2010, trên địa bàn huyện có 166 cơ sở khám trị bệnh tư nhân, trong đó có 60 cơ sở hành nghề y, 90 cơ sở dược và 16 cơ sở y học cổ truyền. Ngành Y tế đã duy trì tốt công tác khám, trị bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm. Theo kế hoạch, năm 2010, huyện thực hiện 76 công trình, tổng vốn phân bổ là 143,7 tỷ VNĐ, gồm 34 công trình chuyển tiếp năm 2009 và 42 công trình kế hoạch năm 2010. Trong số đó, có một số công trình trọng điểm như: đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Cao Lãnh), các Cụm công nghiệp giai đoạn II, Cụm dân cư giai đoạn II,....; dự án đường ĐT850 (đoạn từ cầu sông Cái Nhỏ đến bến phà Bình Thạnh - Sa Đéc), dự án nạo vét kênh Nguyễn Văn Tiếp và dự án Bến xe khách An Bình,...


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt