<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Bảo Lạc

Huyện miền núi tỉnh Cao Bằng. Đông giáp huyện Thông Nônghuyện Nguyên Bình. Tây giáp huyện Bảo Lâm. Nam giáp tỉnh Tuyên QuangHà Giang. Bắc giáp Trung Quốc.

Diện tích: 919,3km2

Dân số: 45.800 người (2004)

Mật độ dân số: 50 người/km2

Bao gồm thị trấn Bảo Lạc và 13 xã: Cốc Pàng, Bảo Toàn, Thượng Hà, Cô Ba, Khánh Xuân, Hồng Trị, Xuân Trường, Phan Thanh, Hồng An, Huy Giáp, Hưng Đạo, Đình Phùng và Sơn Lô.

Huyện có tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc và gia cầm, thuỷ sản. Tên huyện từ đời Lý đến đời Lê ở tỉnh Cao Bằng. Năm 1884, chia thành 2 huyện, sau lại nhập làm 1. Sông Gâm nguồn từ Trung Quốc chảy qua huyện, có phụ lưu bên trái là sông Nhi Á. Khí hậu về mùa đông rất rét, nước đôi khi đóng băng. Huyện lị là Bảo Lạc ở độ cao 200m, có đường ô tô nối liền các huyện lân cận.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt