<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Bù Đốp

Vị trí

Huyện của tỉnh Bình Phước. Đông giáp huyện Phước Long. Bắc giáp Campuchia. Nam giáp huyện Phước Longhuyện Lộc Ninh. Tây giáp huyện Lộc Ninh và Campuchia.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 377,5km2

Dân số: 45.300 người (2004)

Mật độ: 120 người/km2

Bù Đốp có 5 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hưng Phước, Thiện Hưng, Thanh Hoà, Tân Tiến và Tân Thành.

Lịch sử

Huyện Bù Đốp xưa là quận Bù Đốp thuộc tỉnh Thủ Dầu Một. Năm 1926 quận Bù Đốp được sát nhập vào quận Hớn Quản. Năm 1928 được tái lập cùng quận Tường An bị giải thể. Năm 1956 quận Bù Đốp thuộc tỉnh Phước Long. Năm 1961, quận Bù Đốp được đổi tên là quận Bố Đức. Năm 1976, quận Bố Đức lại đổi thành huyện Bù Bốp, thuộc tỉnh Sông Bé. Năm 1977, huyện Bù Đốp cùng huyện Phước Bình và Bù Đăng nhập thành huyện Phước Long. Ngày 20/2/2003 theo Nghị định số 17/2003/NĐ-CP của Chính phủ, huyện Bù Đốp được thành lập như hôm nay. Huyện Bù Đốp được tách trên cơ sở huyện Lộc Ninh.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt