<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện xưa Bình Long

Huyện ở phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, lập năm Thiệu Trị thứ 1 (1841) do cắt đất của huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Huyện lị là Hóc Môn, địa bàn gồm quận Tân Bình, huyện Hóc Môn và một phần huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Quê Trần Thiện Chính.

Nay Bình Long chỉ còn lại tên vùng và tên chợ. Chợ ở phường 18, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trên diện tích 2600m2; được lập năm 1963 khi xây dựng khu cư xá nơi đây.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt