<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Bá Thước

Vị trí

Bá Thước là huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Cẩm ThuỷThạch Thành. Tây giáp huyện Quan Hoá. Nam giáp huyện Lang ChánhNgọc Lặc. Bắc giáp Hoà Bình.

Thông tin sơ lược

Diện tích : 777,2km2

Dân số: 96.300 người (2004)

Mật độ dân số: 124 người/km2

Dân tộc: Mường, Thái, Kinh

Bao gồm thị trấn Cành Nàng và 22 xã: Lũng Cao, Thánh Sơn, Lũng Niêm, Thành Lâm, Cổ Lũng, Ban Công, Tân Lập, Hạ Trung, Lâm Xa, Ái Thượng, Lương Ngoại, Lương Nội, Lương Trung, Điền Lư, Điền Trung, Điền Quang, Điền Thượng, Điền Hạ, Thiết Ống, Thiết Kế, Kỳ Tân và Văn Nho.

Bá Thước là một huyện miền núi thuộc vùng sâu, vùng xa, giao thông vận tải không thuận lợi nên kinh tế còn nhiều khó khăn, tài nguyên rừng rất lớn nhưng chưa được khai thác hợp lý, nạn phá rừng còn xảy ra phổ biến. Rừng có nhiều gỗ quý như lim, lát, kiêng, ngù, hương…Ngoài ra còn có cây đặc trưng là cây luồng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt