<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Đầm Hà

Đầm Hà là huyện nằm ở khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Bắc giáp huyện Hải HàBình Liêu. Nam giáp vịnh Bắc Bộ. Tây giáp huyện Tiên Yên. Đông giáp huyện Hải Hà.

Diện tích: 289,9km2

Dân số: 31.000 người 2004. Bao gồm các dân tộc: Việt, Tày, Dao, Hoa, Sán Dìu, Sán Chỉ, Nùng, Mường, Cao Lan.

Mật độ: 107 người/km2

Huyện lỵ: thị trấn Đầm Hà

Bao gồm thị trấn Đầm Hà và 8 xã là: Đại Bình, Dực Yên, Quảng Tân, Quảng Lợi, Quảng An, Quảng Lâm, Đầm Hà, Tân Bình.

Sông Đầm Hà chảy từ Bắc xuống Nam, quốc lộ 18 đi qua địa bàn huyện, nối liền với thành phố Hạ Long và cửa khẩu Móng Cái. Kinh tế cuả huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản. Rừng quế là nguyên liệu có giá trị xuất khẩu cao sang Trung Quốc. Thắng cảnh có khu đồi Cò, núi Hứa thuộc xã Đại Bình có hàng triệu con cò sinh sống và cư trú.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt