<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Huyện

Đền thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách huyện lị Nghi Xuân khoảng 500m, cách bờ Nam sông Lam khoảng 300m.

Đền thờ người con thứ chín của Lý Thái Tổ, là Minh Uy Vương Lý Nhật Trung. Nhân dân trong vùng quen gọi là đền Tả Ao. Đền có từ thời Lý, được trùng tu nhiều lần ở thế kỷ sau, lần gần đây nhất, là vào thời Nguyễn. Dấu tích quy mô cũ của đền còn lại, là hệ thống nền móng của di tích được làm bằng đá phiến, giống như mọi di tích ở thời Trần. Đền còn lại một tấm bia được trang trí phượng chầu mặt nguyệt, nhiều bia trang trí dây leo cách biệt. Đây là di vật duy nhất còn lại của đền huyện.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt