<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hồ Tân Nguyệt

Hồ Tân Nguyệt nằm trong khuôn viên Hiếu Lăng, thuộc địa bàn xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nguyên trước đây, hồ là một dòng suối chảy tự nhiên của con suối từ núi Cấm Kê ra sông Tả Trạch tại ngã ba Bằng Lãng. Năm 1840, khi xây dựng Hiếu Lăng, suối được cải tạo thành hồ. Có cầu Thông Minh Chính Trực bắc qua hồ, nối liền Minh Lâu với tẩm mộ nhà vua. Trên hai đầu cầu có hai nghi môn bằng đồng chạm trổ uy nghi. Bên phải có cầu đá nối liền hồ Minh Trừng và hồ Tân Nguyệt.

Hồ Tân Nguyệt có hình vầng trăng non ôm lấy một phần khu mộ vua (bửu thành). Bửu thành là một quả đồi thông hình tròn, bao quanh bởi tường thành, bên trong, sâu bên dưới là mộ vua. Ở chính giữa hồ Tân Nguyệt là cầu Trung Đạo nối lầu Minh Lâu với Bửu thành và đường dạo quanh lăng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt