<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Dinh Phiên Trấn

Dinh trong thời gian 1698-1808, bao trùm diện tích cả thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ngày nay. Năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh, vâng lệng chuá Nguyễn vào kinh lý vùng đất phiá Nam. Sau khi xem xét, tiến hành khai hoang và di dân, Nguyễn Hữu Cảnh, đã lập ở đây phủ Gia Định gồm hai dinh Trấn Biên và Phiên Trấn. Dinh Trấn Biên, gồm có huyện Phước Long tức xứ Đồng Nai bây giờ. Dinh Phiên Trấn, có huyện Tân Bình tức là xứ Sài Gòn sau này, cũng là phủ lỵ phủ Gia Định thời ấy. Năm 1802, dinh Phiên Trấn thuộc trấn Gia Định. Năm 1808, dinh Phiên Trấn đổi thành trấn Phiên An.

 

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt