<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Hùm

Di chỉ khảo cổ học Hang Hùm thuộc xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Di chỉ được phát hiện năm 1963 và qua 3 lần khảo sát.Hiện vật là hoá thạch của các động vật như: tê giác, lợn lòi, hươu, voi, khỉ, vượn có niên đại hậu kỳ Cách Tân. Người Hang Hùm là người hiện đại (Homo Sápienn). Có niên đại từ 14 vạn đến 8 vạn năm trước. 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt