<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Sùng Hoá

Chùa cổ toạ lạc tại xã Triêm Ân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chùa có trước thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII chùa hoang phế. Năm 1602, Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng cho dựng lại, đặt tên là “Sùng Hoá tự”.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt