<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cao nguyên Di Linh

Cao nguyên Di Linh nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng, cao khoảng 1.010m. Cao nguyên Di Linh được bác sĩ Yersin phát hiện vào năm 1891, trước 2 năm so với cao nguyên Lang Biang. Hiện nay, cao nguyên bao gồm các huyện Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt