<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cầu Hàm Rồng

Cầu Hàm Rồng thuộc xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Đây là cây cầu lớn vào loại nhất nhì Đông Dương đầu thế kỷ XX.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt