<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Quốc hiệu Việt Nam Cộng Hoà

Sau hiệp nghị Geneve, nước Việt Nam tạm thời bị chia làm 2 miền bởi vĩ tuyến 17. Miền Bắc vẫn gọi là Việt Nam Dân chủ cộng hoà, miền Nam được Mỹ thành lập quốc gia riêng và gọi là Việt Nam Cộng hoà. Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đặt tại Sài Gòn. Ngày 30/4/1975, quân đội Bắc Việt tràn vào giải phóng Sài Gòn, chấm dứt chế độ Việt Nam Cộng Hoà.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt