<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vườn quốc gia

Sơ lược
 

Ngày 21.8.2013, tỉnh Quảng Bình đã công bố quyết định điều chỉnh ranh giới mở rộng Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chi tiết
 

Trước đó, vào ngày 5.7.2013, Chính phủ ban hành Quyết định số 1062/2013/QÐ-TTg về việc điều chỉnh ranh giới, mở rộng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lên 123.326 ha, tăng 30.570 ha so diện tích cũ.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được phân chia thành các phân khu chức năng như: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ hành chính.

Diện tích vùng đệm của VQG khoảng 220.000 ha, trải dài trên địa bàn 13 xã thuộc 3 huyện Bố Trạch, Quảng NinhMinh Hóa.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng vốn là khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha được thành lập theo Quyết định số 189/2001/QĐ-TTg ngày 12.2.2001 của Thủ tướng Chính phủ. vào tháng 7.2003, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về tiêu chí địa chất địa mạo.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt