<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thành cổ Vĩnh Tường

Thành phủ Vĩnh Tường bằng đất được đắp vào năm 1830. Hiện nay thành phủ thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thành có hình vuông với 4 gốc lồi, chu vi 371 trượng 6 thước, cao 7 thước 2 tấc, hào rộng 4 trượng, sâu 5 thước.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt