<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thành Văn Lang

Thành cổ Văn Lang nằm gần Đền Hùng, trước đây thuộc làng Hy Cương, huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao, tỉnh Sơn Tây, nay là xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Thành cổ là một bộ phận của nước Văn Lang về đời Hồng Bàng, xung quanh nơi vua Hùng đóng đô.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt