<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Vân sam

ABIES Miller, họ Thông - Pinaceae [Abies là tên Latin thông thường của cây Vân sam] - Vân sam

Cây gỗ thường xanh có thân thẳng và tán hình nón. Cành ngang mọc vòng, mỗi năm một vòng. Vỏ có vẩy. Lá mọc riêng rẽ, có khi xếp gần như từng đôi hay hình lược, phiến hình dải hay hình dải ngọn giáo hẹp, thường có hai dải màu trắng ở mặt dưới. Hoa cùng gốc, thành đuôi sóc, ở nách lá, thòng xuống. Nón hằ̀ng năm mọc đứng, có nhiều vẩy xếp, xoắn ốc quanh một trục và tách ra khỏi trục khi chín, trục này vẫn tồn tại trên nhánh. Hạt dài cỡ 5mm, xếp từng đôi ở gốc của vẩy, phía trong; cánh phát triển.

Chi này gồm khoảng 41 loài phân bố trong các vùng ôn đới của Bắc bán cầu, một số phát tán đến vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam chỉ gặp một loài là Abies delavayi


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt