<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Triệu Sơn

Vị trí

Huyện của tỉnh Thanh Hoá. Bắc giáp huyện Thọ Xuân. Nam giáp huyện Như ThanhNông Cống. Tây giáp huyện Thường Xuân. Đông giáp huyện Ðông Sơn.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 292,0km2

Dân số: 208.300 người (2004)

Mật độ dân số: 713 người/km2

Bao gồm thị trấn Triệu Sơn và 35 xã: An Nông, Bình Sơn, Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền, Đồng Lợi, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Hợp Lý, Hợp Thành, Hợp Thắng, Hợp Tiến, Khuyến Nông, Minh Châu, Minh Dân, Minh Sơn, Nông Trường, Tân Ninh, Thái Hoà, Tiến Nông, Triệu Thành, Thọ Bình, Thọ Cường, Thọ Dân, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Sơn, Thọ Tân, Thọ Thế, Thọ Tiến, Thọ Vực, Văn Sơn, Xuân Lộc, Xuân Thịnh và Xuân Thọ.

Huyện được thành lập ngày 16 tháng 12 năm 1964 trên cơ sở các xã thuộc huyện Thọ Xuân và Nông Cống.

Tiềm năng

Huyện Triệu Sơn có địa hình thấp dần từ Tây sang Đông, chia làm hai vùng trung du miền núi và đồng bằng. Là huyện có cơ cấu kinh tế nông nghiệp nổi trội với 98,4% dân số sống ở nông thôn, tiềm năng về khoáng sản khá phong phú đã tạo nên thế mạnh cho Triệu Sơn trong phát triển ngành nông nghiệp và công nghiêp khai khoáng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt