<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Trần Minh Tông

Vua Trần Minh Tông (陳明宗) tên huý là Trần Mạnh (陳奣) con Trần Anh Tông (陳英宗; 1276 - 1320), sinh ngày 21-8 (4-9-1300) quê làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định (nay thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Năm Giáp Dần (1314), ông lên ngôi, triều đại ông cũng tốt đẹp về văn hoá, chính trị, tôn giáo. Về nông nghiệp cũng phát triển thuận lợi, qua chính sách kêu gọi các vương hầu trả lại ruộng tư hữu đã lấn chiếm, giúp nông dân có ruộng cày.

Ông ở ngôi 15 năm (1314-1329), sau nhường ngôi cho con, làm Thái Thượng hoàng.

Ngày 19-2 Đinh Dậu (10-3-1357), ông mất, hưởng dương 57 tuổi. Ông có soạn tập thơ Minh tông thi tập nay đã mất, chỉ còn lại 25 bài chép ở Toàn Việt thi lục.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt