<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Trùng Khánh

Vị trí

Huyện nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Cao Bằng. Đông giáp huyện Hạ Lang. Tây giáp huyện Trà Lĩnh. Nam giáp huyện Quảng Uyênhuyện Hạ Lang. Bắc giáp Trung Quốc.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 469,2 km2

Dân số: 49.600 người (2004)

Mật độ dân số: 106 người/km2

Bao gồm thị trấn Trùng Khánh và 19: Phong Nậm, Ngọc Chung, Ngọc Khê, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Lăng Yên, Đình Phong, Đàm Thuỷ, Đình Minh, Cảnh Tiên, Chí Viễn, Trung Phúc, Đức Hồng, Thông Huề, Thân Giáp, Đoài Côn, Cao Thăng, Phong Châu và Chí Viễn.

Lịch sử

Phủ ở tỉnh Cao Bằng, đời Lê là phủ Yên Bình, năm 1466 là phủ Bắc Bình, rồi Cao Bình, gồm 4 châu. Đời Quang Hưng đặt làm trấn; đời Tây Sơn đổi là trấn Cao Bằng.

Năm 1827 đổi làm phủ Trùng Khánh gồm 5 huyện. Hồi Pháp thuộc là đại lý hành chính, nay là huyện Trùng Khánh.

Là huyện có sản phẩm hạt dẻ, loại quả đặc sản quý của tỉnh. Huyện có thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao là những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt