<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Trà Lĩnh

Sông phụ lưu bên trái của sông Bằng Giang, chảy qua huyện lị Trà Lĩnh xuống phía Nam khoảng 7 km thì mất dấu vết, lại xuất hiện và gặp sông Bằng Giang ở TX Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt