<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Tiên Yên

Sông ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh từ núi Thập Vạn Đại Sơn. Sông có hai phụ lưu chính, một dòng chảy từ Cao Ba Lanh (Bình Liêu) về, một dòng chảy từ rừng núi Lạng Sơn về, gọi là sông Phố Cũ. Hai dòng này hợp lưu ở thác Bưởi thành sông Tiên Yên chảy vào vnh Vạn Hoa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt