<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phủ Thuận An

Phủ thời Lê ở trấn Kinh Bắc; đời Mạc, phủ được cắt về trấn Hải Dương gọi là Dương Kinh. Sau nhà Lê Trung Hưng đổi lại thuộc trấn Kinh Bắc. Thành phủ Thuận An đắp đất năm 1830, chu vi 271 trượng 2 thước, cao 7 thước 2 tấc, 4 mặt có hào, 3 cửa xây bằng gạch.

Đời Nguyễn vào năm 1831 đổi là phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, gồm các huyện Siêu Loại (thời Hán là đất huyện  Liên Lũ, đời Lý đổi là Siêu Loại), Gia Lâm, Văn Giang, Gia Bình (thời Minh là Gia Lâm, đời Lê là Gia Định), Lương Tài (thời Minh là huyện Thiên Tài).

Phủ có cõi đất rộng xa, sông Thiên Đức vòng quanh 5 huyện, núi Đông Cửu là nơi phong cảnh đẹp cổ tích, có chùa Pháp Vân, chùa Đại Bi, đền Lệ Mật. Việc cấy lúa, trồng dâu đều tốt. Về khoa mục thì huyện  Gia Lâm đứng đầu.

Vùng đất của phủ Thuận An xưa nay tương đương với vùng giáp ranh giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Bắc Ninhtỉnh Hưng Yên.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt