<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Thọ Xuân

Vị trí

Huyện của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Thiệu Hoá. Tây giáp huyện Ngọc Lặc. Nam giáp huyện Triệu SơnThường Xuân. Bắc giáp huyện Yên Định.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 303,1km2

Dân số:228.400 người (2004)

Mật độ dân số: 754 người/km2

Bao gồm ba thị trấn: Thọ Xuân, Lam Sơn, Sao Vàng và 38 xã: Quảng Phú, Xuân Châu, Xuân Thắng, Xuân Sơn, Xuân Phú, Xuân Khánh, Thọ Nguyên, Xuân Thành, Hạnh Phúc, Bắc Lương, Nam Giang, Xuân Phong, Thọ Lộc, Xuân Trường, Xuân Hoà, Thọ Hải, Tây Hồ, Xuân Giang, Xuân Quang, Xuân Hưng, Thọ Diên, Thọ Lâm, Thọ Xương, Xuân Bái, Xuân Lam, Xuân Thiên, Thọ Minh, Thọ Lập, Xuân Tín, Phú Yên, Xuân Yên, Xuân Lai, Xuân Lập, Thọ Thắng, Xuân Minh, Xuân Tân, Xuân Vinh và Thọ Trường.

Lịch sử

Thời thuộc Hán (năm 111 trước công nguyên đến năm 210 sau công nguyên), vùng đất Thọ Xuân thuộc huyện Tư Phố; từ năm 581 đến năm 905 thuộc huyện Di Phong, và sau đó là huyện Trường Lâm.

Thời Trần, Thọ Xuân thuộc huyện Cổ Lôi. Từ năm 1466, Thọ Xuân có tên là Lôi Dương. Thời Nguyễn (năm 1826), huyện Lôi Dương hợp với huyện Thụy Nguyên thành phủ Thọ Xuân. Lỵ sở phủ Thọ Xuân trước năm 1895 đóng ở Thịnh Mỹ (nay thuộc xã Thọ Diên) sau dời về Xuân Phố (Xuân Trường ngày nay). Sau Cách mạng Tháng Tám (năm 1945), phủ Thọ Xuân đổi thành huyện Thọ Xuân.

Ngay từ thời tiền sử, vùng đất Thọ Xuân ngày nay đã có người cư trú. Dấu ấn về thời kỳ dựng nước còn lại khá đậm nét. Ở vùng tả ngạn sông Chu, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều trống đồng, thạp đồng và công cụ sản xuất.

Từ thế kỷ thứ X, Thọ Xuân đã là vùng đất phát triển. Ðến thế kỷ XV, Thọ Xuân là căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn. Là huyện có truyền thống yêu nước, cách mạng, Thọ Xuân là nơi sinh dưỡng nhiều vị vua sáng, tôi hiền như: Lê Ðại Hành, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông; Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn Linh, Trịnh Khắc Phục,... đã làm rạng danh quê hương.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt