<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Thẩm Ồm

Di chỉ khảo cổ học hang Thẩm Ồm thuộc xã Châu Thuần, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Hang Thẩm Ồm nằm giữa một vùng hang động đẹp: Tôn Thạc, Thăm Chang (Châu Thuận), Hang Bua (Châu Tiến). Nơi đây đã tìm thấy răng người cổ đại và răng vượn khổng lồ. Răng người ở đây vừa có những đặc điểm của người – vượn, lại vừa có những đặc điểm của người hiện đại (Homo sapiens).

Hiện nay, phòng truyền thống của huyện còn lưu giữ những hiện vật bằng đá và di chỉ hoá thạch của người vượn cổ. Ngoài ra, huyện còn có nhiều hang động núi đá đẹp khác, cùng với những huyền thoại cổ tích của người Thái về lập bản dựng mường.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt