<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Thông Nông

Vị trí

Huyện nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Cao Bằng. Đông giáp huyện Hà QuảngHoà An. Tây giáp huyện Bảo Lạc. Nam giáp huyện Nguyên Bình. Bắc giáp Trung Quốc.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 360,5km2

Dân số: 22.800 người (2004)

Mật độ dân số: 63 người/km2

Bao gồm thị trấn Thông Nông và 9 xã: Cần Yên, Vị Quang, Lương Thông, Đa Thông, Ngọc Động, Yên Sơn, Lương Can, Thanh Long và Bình Lãng.

Huyện thành lập tháng 4 năm 1966 do tách từ huyện Hà Quảng ra làm hai. Là huyện nổi tiếng với sản phẩm rượu Táp Ná, Chè dây.

Địa hình núi thuộc cánh cung Ngân Sơn, độ dốc lớn. Sông Giẻ Rào nhánh của sông Bằng chảy duốt chiều dài huyện. Giao thông đường bộ có 75km đường ô tô, còn lại là đường đất.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt