<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thuỷ điện Thác Bà

Công trình thuỷ điện Thác Bà thuộc xã H’neng và Nam Yang huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những công trình thủy điện lớn của Việt Nam.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt