<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Tân Yên

Vị trí

Tân Yên là huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Giang. Bắc giáp huyện Yên Thế. Nam giáp huyện Việt Yên và thành phố Bắc Giang. Tây giáp tỉnh Thái Nguyênhuyện Hiệp Hoà. Đông giáp huyện Lạng Giang.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 203,7km2

Dân số: 158.200 người 2004

Mật độ: 776 người/km2

Huyện lỵ: thị trấn Cao Thượng

Bao gồm thị trấn Cao Thương, thị trấn Nhã Nam và xã: Lan Giới, Nhã Nam, Đại Hoá, Quang Tiến, Phúc Sơn, Lam Cốt, Việt Ngọc, Song Vân, Liên Sơn, Phúc Hoà, Hợp Đức, Liên Chung, Việt Lập, Quế Nham, An Dương, Ngọc Châu, Cao Xá, Ngọc Vân, Ngọc Thiện, Ngọc Lý.

Lịch sử

Trước thuộc huyện Yên Thế. Năm 1958, tách thành 2 huyện Yên Thế ở phía Bắc và huyện Tân Yên ở phía Nam. Huyện lị là lúc đầu đặt tại Nhã Nam, sau dời về Cao Thượng.

Tân Yên là một huyện miền núi thấp của tỉnh Bắc Giang. Xưa kia Tân Yên nổi tiếng với đất Cầu Vồng Yên Thế (nay thuộc thị trấn Nhã Nam). Người dân Tân Yên có truyền thống hiếu học, thượng võ. Hiện nay Tân Yên là một huyện đang trên đà phát triển trở thành trung tâm trung chuyển và trung tâm mua bán hoa quả.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt