<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa Tân Trụ

Năm 1880-1910, là xã thôn của tổng Dương Hoà Thượng, hạt Sài Gòn rồi tỉnh Gia Định. Nay thuộc phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh ở phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh từ sân bay Tân Sơn Nhất chảy vào kinh Hi Vọng, dài độ 1.000m. Tân Trụ vốn tên xã thôn (1880-1910). Rồi tên ấp của xã Tân Sơn Nhì cũ.

Chợ ở phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nằm bên đường Trường Chinh


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt