<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Soài Rạp

Sông Sài Gònsông Đồng Nai trước khi đổ ra biển đã gặp nhau ở một đoạn gọi là sông Nhà Bè. Tại xã Phú Xuân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, sông này phân thành hai nhánh là sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp để đổ ra biển Đông. Sông Soài Rạp dài khoảng 42.000m. Lòng sông rộng nhưng không sâu, tàu có trọng tải lớn vào ra không được.

Sông đổ ra biển ở cửa cùng tên thuộc địa bàn huyện Cần Giờthành phố Hồ Chí Minh. Cửa sông rộng 2.420m. Chiều sâu khi nước lớn là 9,2m, khi nước ròng là 7,2m, tàu có trọng tải nhỏ ra vào dễ dàng. Ở bờ phía Bắc giáp biển có mũi Đuôi Sam; bờ phía Nam giáp tỉnh Tiền Giang. Theo Trương Vĩnh Ký, tên gốc của địa danh này là Păm Prêk Crôy Phkăm (vàm, rạch, mũi đất).

Ngoài ra hai con sông khác là Vàm Cỏ ĐôngVàm Cỏ Tây sau khi hợp nhất thành sông Vàm Cỏ cũng hoà mình vào sông Soài Rạp tại vị trí ranh giới giữa 3 huyện Cần Đước-Long An, Cần Giờ-thành phố Hồ Chí Minhhuyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang rồi cùng nhau đổ ra biển.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt