<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa sông Sa Kỳ

Sa Kỳ là cửa của một nhánh sông Trà Bồng đổ ra biển, thuộc địa bàn xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tiếp giáp với xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh. Cửa có lạch ngầm sâu và dài hơn 1km, được xây dựng thành một trong những cảng biển của tỉnh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt