<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Sơn Vi

Di chỉ khảo cổ học Sơn Vi tại xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tại đây vào năm 1968, đã phát hiện lần đầu tiên di chỉ đồ đá cũ với các công cụ bằng đá cuội với các vết ghè đẽo thô sơ, niên đại từ 20.000 năm đến 10.000 năm trước văn hoá khảo cổ học Hoà Bình.

Đặc điểm của những di vật ở đây là những hòn cuội được ghè đẽo ở rìa cạnh là công cụ của người tiền sử. Hiện đã có hơn 120 di chỉ trên đạ bàn từ tỉnh Lào Cai đến tỉnh Hà Tĩnh được xếp vào cùng một nền văn hoá khảo cổ học có tên là văn hoá khảo cổ học Sơn Vi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt