<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Công trình thuỷ lợi Sông Quao

Công trình thuỷ lợi Sông Quao được xây dựng trên hồ chứa nước Sông Quao. Hồ chứa nước Sông Quao được xây dựng từ năm 1988 đến năm 1997 tại xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Có hai nguồn nước đến hồ: nước từ Sông Quao và sông Đan Sách. Công trình này cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp sản xuất và nước tưới cho vụ lúa Hè Thu và vụ thuốc lá Đông Xuân xen màu. Ngoài ra còn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt