<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông La Ngà

Phụ lưu của sông Đồng Nai, bắt nguồn từ vùng núi ở cao nguyên Bảo Lộc, chảy qua các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh LinhĐức Linh của tỉnh Bình Thuận; các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Định Quán của tỉnh Đồng Nai, rồi đổ nước vào hồ Trị An. Cầu La Ngà bắc qua sông trên quốc lộ 20 đi Đà Lạt.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt