<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Quỳ Hợp

Vị trí

Quỳ Hợp là huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An. Đông giáp huyện Nghĩa Đàn. Tây giáp huyện Con Cuông. Nam giáp huyện Tân Kỳ. Bắc giáp huyện Quỳ Châu.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 941,7km2

Dân số: 112.300 người (2004)

Mật độ dân số: 119 người/km2

Bao gồm thị trấn Quỳ Hợp và 20 xã: Châu Tiến, Châu Hồng, Châu Thành, Châu Cường, Châu Thái, Liên Hợp, Yên Hợp, Đồng Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Quang, Thọ Hợp, Châu Đình, Minh Hợp, Văn Lợi, Hạ Sơn, Bắc Sơn, Nam Sơn, Châu Lý và Nghĩa Xuân.

Quỳ Hợp là huyện được thành lập năm 1960, tách ra cùng với huyện Quế PhongQuỳ Châu hiện nay. Quỳ Hợp có nền kinh tế khá phát triển, chủ yếu là các ngành khai thác khoáng sản như thiếc, đá trắng, đá quý… và khai thác lâm sản dựa trên nguồn trữ lượng gỗ. Bên cạnh đó ngành trồng rừng nguyên liệu và mía nguyên liệu cũng phát triển mạnh trên địa bàn huyện.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt