<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Quảng Yên

Di chỉ khảo cổ học ở thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng,tỉnh Quảng Ninh. Đây là vết tích của một toà thành cổ. Theo các tài liệu cũ, thành được xây dựng vào năm 1802. Năm 1826, vua Minh Mạng cho đắp lại theo kiểu vauban. Thành  có chu vi 174 trượng, cao 7 thước, mở 3 cửa, không có hào. Tường thành xây bằng gạch đỏ. Nay di tích còn lại khoảng 500m chiều dài, thuộc khu vực núi Tiên Sơn, gần trung tâm huyện. Thị trấn Quảng Yên ngày trước từng là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Yên, tức tỉnh Quảng Ninh ngày nay.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt