<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thị trấn Phong Thổ

Thị trấn Phong Thổ, thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngày 10/10/20004, tại Nghị Định 176/2004/NĐ-CP thị trấn Phong Thổ được thành lập, trên cơ sở 100 ha diện tích tự nhiên của xã Hoang Thèn, 3.495,20 ha diện tích tự nhiên và 2.715 nhân khẩu của xã Mường So và 1.350 nhân khẩu trên địa bàn.

Thị trấn Phong Thổ, có 3.595,20 ha diện tích tự nhiên và 4.065 nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Phong Thổ: Đông, giáp hai xã Mường So và Khổng Lào; Tây, giáp huyện Sìn Hồ; Nam, giáp huyện Sìn Hồ; Bắc, giáp xã Hoang Thèn.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt