<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phan Văn Ái

Tiểu sử

Danh sĩ Phan Văn Ái còn gọi là Phan Văn Tâm, hiệu Đồng Giang, Chuyết Phu sống vào đời Tự Đức (嗣 德; 1829-1883), quê ở làng Đồng Tỉnh, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Năm Bính Tý (1876), ông đỗ cử nhân, năm 1880 đỗ phó bảng, rồi làm Tri huyện Quảng Điền, Tri phủ Lý Nhân, Án sát Sơn Tây. Sau về làm Tham biện nha Kinh lược Bắc Kì coi quán Đồng Văn, hàm Quang Lộc, tự Thiếu Khanh. Ít lâu sau, ông cáo quan về quê ở ẩn.

Ông mất năm Mậu Tuất (1898), hưởng dương 48 tuổi. Ông nổi tiếng về tài văn chương, từng làm chủ bút, báo Đại Nam Đồng Văn (sau đổi là Đăng cổ tùng báo). Thơ văn của ông được truyền tụng rất nhiều.

Tác phẩm

  • Đồng Giang Ất tiến sĩ Phan tướng công Lạc cảo.

  • Đồng Giang phó bảng Phan công Văn Ái thi tập

  • Phượng Minh toàn tập

Phượng Minh toàn tập hiện còn lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Hà Nội có kí hiệu AB 148.

Tác phẩm gồm thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm và một văn phần lớn gồm kí và một số bài tản văn do ông sáng tác trong sự nghiệp sáng tác của mình.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt