<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tháp nước Phan Thiết

Tháp nước là biểu tượng của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tháp nước được khởi công xây dựng vào cuối năm 1928 và sau 6 năm đã hoàn thành vào đầu năm 1934. Đây là công trình do kiến trúc sư Hoàng thân Xuphanuvông (Lào) thiết kế, nhà thầu Ưng Du đảm trách.

Tháp cao 32m, trên thân tháp có những chữ "U.E.PT" (viết tắt của "Usine Des Eaux de Phan Thiet") được kiến trúc bằng các mảnh sứ chén kiểu ngày xưa ghép lại theo lối viết chữ hình tròn chạy quanh tháp nước.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt